U bent hier: Home / Aanvraag

Het eerste onthaal

Het OCMW staat open voor iedereen die van de dienstverlening gebruik wil maken. Het OCMW versterkt inlichtingen over de rechten van de aanvrager en over de vormen van hulpverlening waarop hij aanspraak kan maken.

 

Indien u moeilijkheden ondervindt, of indien u vragen heeft omtrent uw toestand, aarzel dan niet om u tot het onthaal te wenden. De ambtenaren ven het onthaal zullen naar uw vragen luisteren, ze zullen u doorverwijzen naar de bevoegde dienst en ze zullen een afspraak voor u regelen met een maatschappelijk werker.

Indien u moeilijkhenden ondervindt om naar onze instellingen te komen, dan mag iemand uit uw omgeving een hulpaanvraag in uw plaats indienen. Daartoe moet u wel een schriftelijke machtiging aan uw plaatsvervanger geven.

We nodigen u graag uit om het huishoudelijke reglement, dat uithangt in de wachtzaal, aandachtig te lezen.

Indien u een afspraak heeft met een maatschappelijk werker van uw wijk, dan zal de ambtenaar van het onthaal u met hem in contact brengen.

Onthaal :
Jean Paquotstraat 63B
1050 Elsense
Van maandag tot vrijdag 8h00 -11u45 / 13u15 - 15 u 30
Tel: 02/641.54.59

Indien u jonger bent dan 25 jaar, dan zal u door een maatschappelijk werker van de Jongerendienst ontvangen worden. Deze ambtenaren zijn gespecialiseerd in de problematiek die verband houdt met uw leeftijd. Als dat nodig mocht blijken, dan zal de maatschappelijk werker een beroep doen op familiale bemiddeling, zodat hij tot een beter inzicht in uw toestand komt en bijgevolg betere oplossingen kan uitwerken.