U bent hier: Home / Info COVID19

Info COVID19

BELANGRIJK

Le port du masque est obligatoire
Bezoekers moeten verplicht een mondmasker dragen in onze gebouwen.
 

De diensten van het OCMW van Elsene worden momenteel georganiseerd als volgt:

SOCIALE DIENST

Omwille van de coronamaatregelen is de sociale dienst enkel BESCHIKBAAR OP AFSPRAAK.

Neem bij voorkeur telefonisch contact op, hetzij via de rechtstreekse lijn van uw maatschappelijk werk(st)er op het nr. 02.563.57.00 of 02.641.54.59, hetzij per mail via adm.cpasxl@cpasixelles.brussels of als het minder dringend is, per brief aan uw maatschappelijk werker (enkel aanvragen conform deze procedure zullen behandeld worden).

Als u documenten wenst in te dienen de sociale dienst, kunt u dat doen in de brievenbus in de Jean Paquotstraat nr. 63b.

De sociale dienst is geopend van 8.00u tot 11.45u en van 13.00u tot 15.00u.

REQUISITORIUM MEDISCHE KOSTEN

Om ieders veiligheid te bewaren en omdat de sociale dienst slechts zeer beperkt toegankelijk is, moeten aanvragen van een requisitorium voor medische kosten verstuurd worden naar het e-mailadres:   requisitoire@cpasixelles.brussels. Gelieve het bewijs van de afspraak zo veel mogelijk bij uw aanvraag te voegen. De permanentiedienst blijft wel dagelijks beschikbaar van 8.00u tot 11.45u.

TEWERKSTELLINGSDIENST

De dienst is weer geopend, maar blijft zeer beperkt toegankelijk en enkel op afspraak..

Voor meer informatie kunt u terecht bij de tewerkstellingsdienst op het nr.: 

02.641.56.22 voor administratieve en financiële vragen
02.641.55.42 voor vragen over SPI met uitzondering van artikel 60
02.641.54.95 voor vragen over de maatregel artikel 60

SOCIALE KRUIDENIER

De sociale kruidenier van het OCMW van Elsene blijft momenteel geopend.  De zaak is enkel toegankelijk via uw maatschappelijk assistent

Openingshuren:
Maandag en vrijdag van 9.00u tot 12.00u
Woensdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u

SOCIOCULTURELE CEL

Het socio-cultureel loket is gesloten. De permanentiedienst is wel telefonisch en per mail bereikbaar:
02.641.55.73 - jonathan.poncelet@cpasixelles.brussels

RESIDENTIES VAN AA EN UREN VAN GELUK

Het is weer toegelaten om de Residenties Jean Van Aa en Uren van Geluk te bezoeken, onder strikte veiligheidsvoorwaarden.

het onthaal van de residenties voor meer informatie:

Residentie Van Aa: 02.641.56.00
Residentie Uren van Geluk: 02.617.35.30

Of raadpleeg de Facebookpaginavan de residenties:

Residentie Jean Van Aa: www.facebook.com/residence.vanaa.7
Residentie Uren van Geluk: www.facebook.com/heures.douces.92

DIENST SCHULDBEMIDDELING/ENERGIE

De dienst is weer geopend, maar bezoeken blijven beperkt.Gelieve dus vooraf een afspraak te maken voor een bezoek. .

Voor de cel Energie:

Eerste aanvragen en aanvragen van informatie kunnen telefonisch via 02/641 55 43 of per mail via ernergie@cpasixelles.brussels.

Voor de cel Schuldbemiddeling:

Eerste aanvragen en aanvragen van informatie kunnen telefonisch via 02/641 55 43 of per mail via med@cpasixelles.brussels.

CEL HUISVESTING

De cel Huisvesting is weer geopend, maar werkt enkel op afspraak..

U kunt er telefonisch of per mail terecht via:

02.641.55.40 – Mail: benedicte.remu@cpasixelles.brussels
02.641.55.11 – Mail: dzarije.alili@cpasixelles.brussels
02.641.56.20 / 02.563.57.65 – Mail: linda.aydin@cpasixelles.brussels

DIENST VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP

Sinds 29 juni werkt de DGBH voor thuishulp weer normaal. Ook uitstappen onder begeleiding van een gezinshulp zijn weer mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 02.641.56.53 of per mail via l’adresse kathleen.vanderhasselt@cpasixelles.brussels.  

DAGCENTRUM AUDREY HEPBURN

Sinds 29 juni is het Centrum weer open voor een beperkt aantal deelnemers (5 per dag). Voor meer informatie kunt u terecht bij het team op het nr. 02.563.57.70.

SOCIAAL VERVOER

La Cellule mobilité De cel Sociaal Vervoer werkt weer, maar mag slechts een beperkt aantal mensen vervoeren per voertuig (plus de chauffeur).

Dit omwille van de geldende regels rond hygiëne en sociale afstand. Voor meer info kunt u telefonisch terecht op het nr. 02.641.56.53 of per mail via kathleen.vanderhasselt@cpasixelles.brussels. 

BEMIDDELAAR VAN HET OCMW VAN ELSENE

De dienst werkt normaal en aanvragen zijn mogelijk, telefonisch op het nr. 02.641.54.59 of per mail via reclamation@cpasixelles.brussels

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Voor iedere bijkomende inlichting kan u contact opnemen met het OCMW van Elsene via telefoonnummer 02.641.54.59 of op e-mailadres cpas.coronavirus@cpasixelles.brussels

U kan eveneens terecht op de website van de gemeente Elsene www.elsene.be of op de Facebookpagina www.facebook.com/communeixelles/

We raden u ook aan een kijkje te nemen op Facebookpagina Solidarité Solidariteit Brussels Bruxelles Coronavirus, Het gaat om een groep burgers die per gemeente initiatieven samenbrengt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor iedere inlichting betreffende het coronavirus/COVID19, verwijzen we naar de site van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be of om te telefoneren naar 0800 14 689.

Tenslotte raden we u aan u in te schrijven op de site be alertbe-alert.be