U bent hier: Home / Diensten / Sociale Dienst / Beroep aantekenen

Beroep aantekenen

Indien u de beslissing van de BCSD aanvecht, dan kan u beroep aantekenen bij de Dienst voor bemiddeling en klachtenbeheer van het OCMW  die zal trachten een minnelijke schikking te vinden of bij de Arbeidsrechtbank.

U kan zich bij de Rechtbank laten vergezellen of afvaardigen door hetzij:

  • een raadsman naar keuze
  • een afgevaardigde van uw vakbond
  • uw partner, een familielied of een verwant die over een volmacht beschikt
  • een afgevaardigde van een vereniging die de belangen verdedigt van steunaanvragers, op voorwaarde evenwel dat deze vereniging door de Rechtbank erkend werd.

U kan een beroep doen op een advocaat van de Arbeidsrechtbank (de vroegere pro-deo-advocaten) die gratis uw verdediging zal opnemen. Daarvoor kan u contact opnemen met:

Kantoor voor Juridische Bijstand

Vierarmenstraat, 19 (3e verdieping)

1000 Brussel

Tel: 02/508.66.57

Geopend van maandag tot vrijdag tussen 9u en 11u en op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14u en 16u.

 

Vredegerecht Elsene

Alphonse Dewittestraat, 28

1050 Elsene

Tel: 02/648.08.01

Geopend op vrijdag van 12u tot 13u.

 

Om beroep aan te tekenen beschikt u over een periode van:

  • 3 maanden, met aanvang op de dag van de officiële kennisgeving, indien het gaat om een aanvraag van het leefloon (LL);
  • 1 maand, met aanvang op de dag van de officiële kennisgeving, indien het gaat om de aanvraag van gelijkgestelde sociale hulp.

 

Uw beroep moet ter plaatse afgegeven of per aangetekende brief verstuurd worden naar volgend adres:

Griffie van de Arbeidsrechtbank:

Poelaertplein, 3

1000 Brussel