U bent hier: Home / Informatie / Hoe kan het OCMW u helpen?

Hoe kan het OCMW u helpen?

 

Volgens artikel 57 (§1er) van de organieke wet op de OCMW's "heeft het OCMW tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.  Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn".

 

Het OCMW kan u op zeer uiteenlopende manieren helpen.  De maatschappelijk werkers zijn er om u allerlei nuttige inlichtingen te geven en om u zowel op uw rechten als op uw plichten te wijzen. 

Hierna volgen de soorten hulpverlening die het OCMW van Elsene, onder bepaalde voorwaarden, kan verstrekken:

 • Onthaal, informatieverstrekking en doorverwijzing naar de bevoegde dienst(en).
 • Regularisatie van de sociale rechten:

- bijvoorbeeld inschrijving bij een ziekenfonds, recht op werkloosheidsuitkeringen.

 • Financiële hulpverlening die op verschillende manieren  gegeven wordt:                            

- toekenning van het leefloon of van gelijkgestelde sociale hulp              

- toekenning van materiële hulp (meubels, kleding)                                         

- toekenning toekenning van financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, pensioen, alimentatie, ziekenfondsvergoedingen...)

 • Medische hulp                                   

- toekenning van een medische kaart;

- dringende en onmisbare geneeskundige hulp aan illegalen.

 • Hulp bij huisvesting

- hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg

- hulp bij verhuizing                              

- mogelijke tegemoetkomingen bij de betaling van facturen voor gas, elektriciteit en water installatiepremie (voor daklozen)

 • Hulp bij verblijf in een opvangtehuis
 • Schuldbemiddeling
 • Socioprofessionele inschakeling (bij het zoeken van een opleiding, een job...)
 • Bejaardenhulp

- thuiszorg door een gezins- of huishoudelijk werk(st)er

- huisvesting in een rusthuis

 • Hulp aan minderjarigen  (bijvoorbeeld: tijdelijke opname...)
 • Naar een optreden gaan kijken, een concert bezoeken of naar de bioscoop gaan via de toekenning van  tickets "artikel 27".