U bent hier: Home / Diensten / De Dienst voor Ziekenhuiskosten

Dienst voor Ziekenhuiskosten

Het feit dat het OCMW uw kosten voor gezondheidszorg draagt (opname in het ziekenhuis, raadpleging of onderzoek), behelst dat u, in uw eigenbelang, aan een aantal onoverkomelijke administratieve verplichtingen moet voldoen.

DRINGENDE VERZORGING: indien u wegens een spoedgeval opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan zal er geen enkele voorafgaande formaliteit geëist worden. Het volstaat dat u aan de maatschappelijk werk(st)er van het ziekenhuis meedeelt dat u door het OCMW geholpen wordt. De Sociale Dienst van de ziekenhuisinstelling zal dan de nodige stappen zetten en er zal u geen enkele provisie gevraagd worden.

NIET-DRINGENDE VERZORGING: indien het om een voorziene opname in het ziekenhuis gaat, of indien u een afspraak hebt voor een raadpleging of voor een onderzoek, dan moet u zich eerst aandienen op de Dienst voor Ziekenhuiskosten van het OCMW teneinde er een betalingsverbintenis te vragen die aan het ziekenhuis voorgelegd moet worden. Wanneer dit document ontbreekt, dan zal het ziekenhuis de factuur aan u richten. Polyclinische verzorging in de Ziekenhuizen van IRIS ZUID (Etterbeek-Elsene, Molière, Baron Lambert en Bracops) wordt gedekt door de geneeskundige kaart.

 Het OCMW betaalt de kosten sclechts tegen RIZIV-tarief. Privé-honoraria, bijkomende kosten voor een individuele kamer of een kamer met 2 bedden en verschillende kosten (telefoon, drank, enz...) vallen nooit ten laste van het OCMW.

Er mag geen enkele toeslag geëist worden indien u om medische redenen of wegens plaatsgebrek in de gemeeschappelijke kamers, op een individuele kamer ligt.

Het is absoluut noodzakelijk om aandachtig de documenten te lezen die u bij uw ziekenhuisopname moet ondertekenen.

Indien uw arts meent dat het onontbeerlijk is dat u bij uw kind blijft tijdens de opname in het ziekenhuis, dan dient de geneesheer daarvoor een schriftelijke aanvraag te doen. Dat document moet aan de inschrijvingsbalie afgegeven worden. Slechts maaltijden die u in het ziekenhuis genomen heeft, zullen u aangerekend worden.

Indien u dit voorschrift niet naleeft, dan zullen u zowel de overnachtingen als de maaltijden aangerekend worden.

Voor bijkomene inlichtingen kan u terecht bij de maatschappelijk werker van de Dienst voor Ziekenhuiskosten (tel: 02/641.54.17)

 

Dienst voor Ziekenhuiskosten

Jean Paquotstraat, 63b

Openingsuren

's Morgens van 7u30 tot 11u45

's Namiddags van 13u45 tot 15u30

Opgelet: op vrijdagnamiddag is de dienst gesloten.